Varia

Niebezpieczeństwa narracji

Kiedy nastąpił ten moment, gdy straciliśmy poczucie sensu znaczenia tego, co uniwersalne i zaczęliśmy budować rzeczywistość na złych założeniach wierząc, że dzięki umiejętnie zbudowanej narracji będzie funkcjonować…?

Czytaj dalej