Życie

We mgle

Wychodzę dzisiaj z domu bez porannego kontaktu z internetem, informacjami i przez chwilę wydaje mi się, że rozumiem świat lepiej. Że stał się bardziej zborny, sensowny, nabrał jakiejś wewnętrznej spójności.

Czytaj dalej
Varia

SamSeks #4: Niewyrażalne

Wyrazić, czy też ująć w karby języka cokolwiek, to znaczy tyle, co nadać temu realność istnienia; dopóki nie opowiem Innemu swojej miłości, ten nie wie, że jest przeze mnie kochany. Nie wie też, jak wielką walką jest wypowiedzenie bądź niewypowiedzenie miłości. A może wie…? Może walczy dokładnie z tą samą niemożnością podjęcia decyzji, może w beznadziejnym, nie mogącym zsumować się nigdy rachunku próbuje zestawić zyski i straty…?

Czytaj dalej