Varia

Retrospekcje: sens twórczości

Najpiękniejsze światy, jakie możemy tworzyć, to te, które zawierają w sobie wszystko. Złożone są z rosy, promieni światła i okruchów ziemi. Ze zgęszczonych cząstek tęczy. Z możliwości i niemożliwości.

Tworzenie czegokolwiek ma sens jedynie, jeśli chcemy, żeby była to całość. Całość poruszająca, budząca w człowieku drgania, szepty jego duszy, szelest myśli.

Najpiękniejsze, co możemy dać z siebie, to świat złożony z intelektu, z bólu, z miłości, z wody i ognia, wyrosły na wierze w zapomniane niemal wartości i znaczenia. Świat łączący inne światy, będący siecią, delikatną, lekką.

Stworzymy w ten sposób nie tylko treść.

Piątek, 12 lipca 2013